Profesionální právní služby
s osobním přístupem

Využijte 30 minut úvodní

konzultace zdarma.

“Řešíte momentálně právní problém?
Svěřte jej raději do mojí péče.”

K. Knapešová

Specializace

V jaké právní oblasti chcete pomoct?

 • Právní zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních

 • Spotřebitelské spory

 • Bytové právo

 • Spory ze smluv (o dílo, kupní, nájemní apod.)

 • Dědické řízení

 • Vymáhání pohledávek

 • Náhrada škody, bezdůvodné obohacení

 • Práva z vadného plnění

 • Obhajoba v trestních věcech, včetně obhajoby ex offo

 • Zastoupení poškozeného v trestním řízení

 • Právní poradenství obětem trestných činů

 • Sepis trestních oznámení

 • Sepis žádosti o upuštění zbytku trestu, o podmíněné propuštění z výkonu trestu a o zahlazení odsouzení

 • Rozvod manželství

 • Manželské majetkové spory

 • Vypořádání společného jmění manželů

 • Opatrovnická řízení, péče o nezletilé, včetně výživného

 • Výživné na manželku/manžela

 • Určení/popření otcovství

 • Komplexní právní poradenství, zpracování právních rozborů a stanovisek

 • Zastoupení v řízení o přestupcích, ve správních řízeních a před správními soudy

 • Odpovědnost státu za škodu

 • Sepis ústavních stížností 

O mně

Kristýna Knapešová

V advokacii se pohybuju od roku 2014, advokátkou jsem od roku 2022.

Vystudovala jsem právo na Univerzitě Karlově. Už v průběhu studia jsem měla chuť sbírat co nejvíce praktických zkušeností v oboru. Pracovala jsem proto jako právní asistentka v advokátní kanceláři, účastnila se stáže na okresním soudu, anebo v organizaci Transparency International. Vyjela jsem také díky programu Erasmus na půl roční studijní pobyt na univerzitu v Litvě.

Po státnicích jsem si v rámci koncipientské praxe vyzkoušela práci v malé advokátní kanceláři i ve větším týmu. 

V současné době působím jako samostatná advokátka. Dlouhodobě spolupracuji s kolegy z forum iuris a Věřím ti, z.s.

Odpovědnost a pojištění

Účastním se pojištění na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313 uzavřené mezi Generali Českou pojišťovnou, a.s. a Českou advokátní komorou, přičemž limitem pojistného plnění z hromadného pojištění advokátů je 7.000.000 Kč.

Reference

Přidejte se mezi spokojené klienty

Kamila H.

Maximální spokojenost. Paní Mgr. Knapešova mi pomáhala se smlouvu a šlo vidět že si opravdu dala záležet. V případě potřeby bych ji určitě opět kontaktovala.

Petra K.

Velká spokojenost, velice lidský a milý přístup. Paní mgr. Knapešová mi pomohla vyhrát soud, na který byla velice dobře připravena. Její přístup mi připadal jako kamarádský což velice oceňuji. Je to člověk na správném místě a neváhala bych se na ní opět obrátit.

Lucie Š.

Paní Mgr. Knapešovou vřele doporučuji. Je znát profesionální přístup, příjemné vystupování a komunikace.

Ceník

Kolik to bude stát?

Úvodní konzultace:

Odměna za poskytované služby závisí na typu a složitosti případu. Sjednána může být některá z následujících odměn:

Další náklady nezahrnuté v odměně advokáta – soudní poplatky, cestovné, odměna znalce, notáře apod.

Platební podmínky jsou následující: Předpokládaný časový rozsah práce a výše odměny vám budou vždy sděleny předem. Po úvodní konzultaci bude vystavena zálohová faktura v souladu s odhadem náročnosti poskytované právní služby. Po poskytnutí právní služby obdržíte přehled provedených úkonů. Nejsem plátcem DPH.

faq

Vaše nejčastější otázky

Poskytuji právní poradenství a zastupuji klienty v řízení před soudy a jinými orgány a úřady, také provádím revize a sepis právních dokumentů (smluv, stanovisek, návrhů, žalob apod.).

Prvních 30 min je zdarma, schůzka proběhne osobně, online, nebo telefonicky.

Výše odměny závisí na typu a složitosti případu, pro bližší informace viz. Ceník

Emailem, telefonicky, online příp. domluvit předem osobní schůzku v kanceláři.

Soud neúspěšné straně sporu uloží povinnost nahradit náklady úspěšné straně, výše náhrady se vypočítá podle tzv. advokátního tarifu, a nikoliv podle reálné výše nákladů.

Na adrese Uruguayská 416/11, Praha 2, kousek od Náměstí Míru. Sídlím v prostorách forum iuris.

Kontakt

Ozvěte se mi
a dohodněte si schůzku

Telefon

+420 602 193 416

e-mail

knapesova@knapesovalegal.cz

Adresa kanceláře

Uruguayská 416/11
120 00 Praha 2 - Vinohrady